Miljö

Vi bryr oss om dig och vår  miljö och är miljöcertifierade med Green Key.

Om Green Key
Green Key är en ledande internationell märkning som i dag finns i 53 länder och som stöds av World Tourism Organization (WTO) och United Nations Environment Programme (UNEP).

En logi- eller konferensanläggning miljömärkt med Green Key ska aktivt arbeta med att minimera sin miljöpåverkan, exempelvis genom tydliga miljöåtgärder som att minska energi- och vattenförbrukning, avfallssortering, att välja miljömärkta rengöringsmedel och att använda närproducerade och ekologiska livsmedel. Därutöver ska anläggningen på olika sätt arbeta med socialt ansvarstagande samt kommunikation och samverkan med gäster och andra intressenter.

Vår miljöpolicy

Miljö

 • Vi ska arbeta för FNs övergripande hållbarhetsmål nr 12, Responsible consumption and production och övergripande hållbarhetsmål nr 17, Partnerships for the goals
 • Livsmedel – vi arbetar kontinuerligt med att minska matsvinn, uppmuntra kunder till mer miljövänliga alternativ och att ha ett visst antal ekologiska och fair trade produkter
 • Transporter – vi arbetar med att optimera våra leveranser till större volymer vid färre tillfällen
 • Resurs- och energianvändning – vi eftersträvar att minimera uppkomsten av avfall genom återvinning och källsortering, vi arbetar för att öka användningen av elektroniska fakturor och att öka den digitala kommunikationen avseende offerter, avtal etc.

Socialt ansvar

 • Vi ska arbeta för FNs övergripande hållbarhetsmål nr 3, Good health.
 • Alla medarbetare ska visa respekt, lagspela och utveckla goda relationer med kunder, leverantörer och kollegor. Gentemot kund ska vi vara professionella, tillmötesgående och omtänksamma. Alla våra medarbetare ska behandlas lika oavsett kön, ålder och bakgrund. Diskriminering och trakasserier ska inte förekomma.
 • Vi bidrar till forskning av läkemedel mot olika sjukdomar genom bidrag till olika stiftelser och fonder (t.ex. Forget Foundation för diabetesforskning).
 • Vi stödjer den ideella webbsidan energyvscancer.se, en webbsida för bröstcancerdrabbade.
 • Olikhet i erfarenheter avseende både yrkes- och livserfarenhet ses som en tillgång då vi vill vara en attraktiv arbetsplats för alla människor oavsett bakgrund och tillhörighet, vilket skapar en dynamisk och kreativ företagskultur.
 • Vi ska arbeta för FNs övergripande hållbarhetsmål nr 8, Good jobs and economic growth.
 • Valhall Park Hotells ekonomiska ansvar innebär att vi ska sträva efter att vara en långsiktig arbetsgivare och leverantör med målsättning om stabil tillväxt och låg finansiell risk. En stabil och lönsam utveckling över tid skapar trygghet för både medarbetare och kunder.

Kampen mot cancer
Vi engagerar oss i kampen mot cancer och stödjer den ideella hemsidan energyvscancer.se som syftar till att hjälpa de som har drabbats av bröstcancer med energi och inspiration. Cancerbehandlingar slår hårt mot kroppen och studier visar bl.a. att många kvinnor avbryter sin eftermedicinering i förtid vid hormonell bröstcancer p.g.a. tuffa biverkningar. Energyvscancer.se  handlar om hur man hittar energi och stärker sig själv med det man själv kan påverka, för att bättre klara av nödvändiga behandlingar för att bli frisk från sin bröstcancer.