Historik

Från förhistoriskt landskap och skånskt jordbruk till företagsparken Valhall Park

Det förhistoriska landskapet i Valhall Park har ett stort antal fornlämningar och här finns flera ättehögar med bronsåldersgravar där man har hittat dolkar, yxor, svärd och spännen. Det lokala gravstråket är en del av ett större gravstråk som följer hela Bjärehalvöns kust. I Valhall Park finns ett röse och sex stycken gravhögar, varav tre gavs namnen Skellarhögen, Snöfleshög och Ekhögen under 1700-talet.

Valhall Park-området var från 1600-talet en del av Engeltofta gård bestående av 8000 tunnland (ca 4000 hektar). Engeltofta var en herrgård i Barkåkra socken i Bjäre härad, vars förste kände ägare 1630 var danska riksrådet Gabriel Kruse.  I slutet av 1700-talet delade dåvarande ägare Carl George Stjernswärd upp godset Engeltofta i 19 farmer efter ett skotskt farmarsystem för att effektivisera jordbruket. Engelskt och skotskt jordbruk ansågs i slutet av 1700-talet som Europas ledande. Carl George Stjernswärd gjorde genom nyodlingar och nybyggnader Engeltofta till en av Sveriges bäst skötta egendomar. De moderna brännvinstillverkningsmetoder som utprovades på Engeltofta bildade också skola och Stjernsvärd bidrog mer än någon annan till potatisbränningens utbredning i Sydsverige.

För Engeltoftas frälsebönder blev nyordningarna förödande. De flesta vräktes när godsägaren införde enskifte och delade upp marken i sammanhållna farmer som skulle drivas av intresserade ståndspersoner och inte av okunniga småbönder. Walhall gård var den 9:e farmen av dessa 19 farmer, andra exempel på dessa farmer var Skepparkroken, Luntertun, Kelliehouse och Vejby gård. På farmerna uppfördes 100 bostadshus och ekonomibyggnader och mer än två mil nya vägar kantades av nyplanterade träd och häckar. På Walhall gård planterades alléer, slottsträdgård, en fruktodling med mer än 300 träd och trädgårdsmästarbostaden 4-kappen på 16 x16 alnar med halmtak byggdes. Delar av fruktodlingen och trädgårdsmästarbostaden finns kvar än idag och hotellet mustar egen äppelmust från dessa äppelträd.

Kung Carl XIV Johan köpte godset Engeltofta 1819 och behöll det till sin död 1844 och under en tid bodde drottning Desirée där.

Det herrgårdsliknande Slottet byggdes 1896 av Max Langenheim som mangårdsbyggnad för Walhall gård och huset ritades av arkitekten Andersson i Christian IV stil. Fru Langenheim kom från Danmark och i hennes flyttgods fanns även två blodbokar, som planterades på den stora gräsmattan framför huset. Det planterades även in fasaner i parken. Langenheim lät en del skälderviksbor friköpa sina tomter som tidigare arrenderats under Engeltofta gård. 1916 sålde han gården till en dansk godsägare som hette Brask. När Walhall gård brann 1930 och befintliga ekonomibyggnader brann ner beslöt sig den dåvarande ägaren att sälja egendomen till ett konsortium bestående av privata intressenter från Skälderviken och Ängelholm och delar av Walhall gård styckades i små egnahem.

1945 flyttade flygflottiljen F10 permanent till Barkåkra i Ängelholm och flottiljen byggdes upp i Valhall Park-området under krigets sista år. Slottet blev då officersmäss. Idag används huset till kontorslokaler. JAS-verksamheten (flygskolan) på F10 kom igång sommaren 1997 med flygplanen Viggen och Jas Gripen. Fram till 1998 fanns här även en flygräddnings-helikopter; Hkp 3 Augusta Bell, som användes till många insatser vid olyckor.

I maj 2003 lades  F10 ner och Vasallen tog över området. Valhall Park omvandlades till ett spännande område för arbete, utbildning och fritid. Först att flytta in var Koenigsegg Automotive AB och därefter etablerades hotellet Flottiljen sommaren 2003, numera Valhall Park Hotell. Det ursprungliga hotellet är inrymt i det som var elevhotell för JAS-piloterna.

Hotellet byggdes ut 2010 med ytterligare 42 rum i en ny byggnad och med 6 konferenslokaler och 22 grupprum i en annan byggnad. Peab köpte hela parkområdet 2006. Här finns idag hotell- restaurang, konferens- och spaverksamhet, café, äppelmusteri, gym och träningsmöjligheter, restaurangskola, campus, flygmuseum och ett 80-tal verksamma företag, däribland biltillverkaren Koenigsegg. Valhall Park ägs och förvaltas idag av Annehem Fastigheter AB.