Med närhet till havet vid Skälderviken, Kattegattleden och Skåneleden finns möjlighet till härliga promenader, löpning och cykling. Valhall Park har också en härlig parkmiljö för promenader och stora grönytor för aktiviteter utomhus.

Aktiviteter

Att göra något tillsammans svetsar samman gruppen och förbättrar samarbetet och det sociala samspelet. Tillsammans med SpiritEvent erbjuder vi en mängd olika konferensaktiviteter inom t.ex. sport, äventyr, musik, intellektuellt. Alla med hög upplevelsekvalitet och hela utbudet finns på spirit-event.com.

Tillsammans med Samspel Team Music erbjuder vi även en rolig teambuildingaktivitet där man tillsammans skapar en orkester med blåsinstrument, många skratt utlovas. Mer info på www.samspel.com.

Vi samarbetar även med Upzone Äventyrspark i Ängelholm som erbjuder höghöjdsbana och andra äventyr, upzone.se.

I närheten finns även Flygmuséet med stridsflyg och simulatorer, padelbanor både utomhus och inomhus och möjlighet till vin- och ölprovning.

Yoga och stresshantering

I dagens informationssamhälle och med en ökande digitalisering blir vi alltmer stressade. I samarbete med YOGAstudion i Ängelholm erbjuder vi föreläsningar och workshops kring stresshantering, teambuilding, yoga, mindfulness, meditation och KBT-coaching (kognitiv beteendeterapi) och ACT-coaching (Acceptance and Commitment Therapy), yogan.se.

Träning och friskvård

Människan är byggd för rörelse och vi mår bra när vi rör oss. Träning kan betyda många olika saker, men forskning visar att träning oavsett form är bra för hälsan, både fysiskt och mentalt. Tillsammans med Friskis&Svettis erbjuder vi konferens och träning med en mängd olika träningsformer både inomhus och utomhus och även föreläsningar kring träning och hälsa, agh.friskissvettis.se.