Med närhet till havet vid Skälderviken, Kattegattleden och Skåneleden finns möjlighet till härliga promenader, löpning och cykling. Valhall Park har också en härlig parkmiljö för promenader och stora grönytor för aktiviteter utomhus.

Aktiviteter

Att göra något tillsammans svetsar samman gruppen och förbättrar samarbetet och det sociala samspelet. Tillsammans med SpiritEvent erbjuder vi en mängd olika konferensaktiviteter både inomhus och utomhus inom t.ex. sport, äventyr, musik, intellektuellt. Alla med hög upplevelsekvalitet och hela utbudet finns på spirit-event.com. Runt hotellet finns fantastiska gräsytor för utomhusaktiviteter.

Tillsammans med Samspel Team Music erbjuder vi en rolig teambuildingaktivitet där man tillsammans skapar en orkester med blåsinstrument, många skratt utlovas. Mer info på www.samspel.com.

Vi samarbetar också med Upzone Äventyrspark i Ängelholm som erbjuder höghöjdsbana och andra äventyr, för mer info se upzone.se.

I närheten finns Flygmuséet med stridsflyg och simulatorer, för mer info se engelholmsflygmuseum.se.

Här finns också en padelhall med fyra banor och två padelbanor utomhus, för mer info se engelholmspadel.se.

Möjlighet finns också till vin- och ölprovning i samarbete med våra duktiga leverantörer.

Träning och friskvård

Människan är byggd för rörelse och vi mår bra när vi rör oss. Träning kan betyda många olika saker, men forskning visar att träning oavsett form är bra för hälsan, både fysiskt och mentalt. Tillsammans med Friskis&Svettis erbjuder vi konferens och träning med en mängd olika träningsformer både inomhus och utomhus och även föreläsningar kring träning och hälsa, agh.friskissvettis.se. I parken finns en av Friskis anläggningar med gym, gruppträning och utomhusgym.