Miljø

Vi bryder og om dig og vores miljø. Vi er miljøcertificerede af Green Key.

Om Green Key
Green Key er en førende international miljømærkning, som i dag findes i 60 lande og som støttes af World Tourism Organization (WTO) og United Nations Environment Programme (UNEP).

Green KeyEt overnatnings- eller konferenceanlæg, som er miljømærket med Green Key skal aktivt arbejde for at minimere sin miljøpåvirkning, fx ved at foretage tydelige miljøindsatser som at begrænse energi- og vandforbrug, sortere og begrænse affald, vælge miljømærkede rengøringsmidler og anvende nærproducerede og økologiske fødevarer. Desuden skal anlægget på forskellige måder arbejde med socialt ansvar samt kommunikation og samspil med gæster og andre interessenter.

 

Vores miljøpolicy

Miljø

 • Vi arbejder for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 12, Ansvarligt forbrug og produktion og verdensmål nr. 17, Partnerskab for handling.
 • Fødevarer – vi arbejder kontinuerligt med at begrænse madsvind, opmuntrer kunder til mere miljøvenlige alternativer og anvender et vist antal økologiske og Fair Trade produkter.
 • Vi arbejder med at optimere vores leverancer til større volumen vid færre tilfælde.
 • Ressource- og energianvendelse – vi efterstræber at minimere mængden af affald gennem genvinding og affaldssortering. Vi arbejder for at øge anvendelsen af elektroniske fakturaer og digital kommunikation som tilbud, aftaler osv.

Socialt ansvar

 • Vi arbejder for FN’s verdensmål nr. 3, Sundhed og trivsel.
 • Alle medarbejdere skal vise respekt, samarbejde og udvikle gode relationer med kunder, leverandører og kollegaer. Overfor kunder skal vi optræde professionelt, imødekommende og med omtanke. Alle vores medarbejdere skal behandles lige, uanset køn, alder og baggrund. Diskriminering og mobning må ikke forekomme.
 • Vi støtter forskning af lægemidler mod forskellige sygdomme og giver bidrag til flere stiftelser og fonde (fx Forget Foundation for diabetesforskning).
 • Vi støtter den uafhængige energyvscancer.se, en hjemmeside for personer som er ramt af brystkræft.
 • Forskellige erfaringer mht. arbejds- og livserfaring betragtes som en tilgang, da vi vil være en attraktiv arbejdsplads for alle mennesker uanset baggrund og tilhørsforhold, hvilket skaber en dynamisk og kreativ virksomhedskultur.
 • Vi arbejder for FN’s verdensmål nr. 8, Anstændige jobs og økonomisk vækst.
 • Valhall Park Hotells økonomiske ansvar indebærer, at vi stræber efter at være en langsigtet arbejdsgiver og leverandør med målsætning om stabil tilvækst og lav finansiel risiko. En langsigtet stabil og lønsom udvikling skaber tryghed for både medarbejdere og kunder.

Kampen mod kræft
Vi engagerer os i kampen mod kræft og støtter den uafhængige hjemmeside energyvscancer.se som hjælper personer, der er ramt af brystkræft med ny energi og inspiration. Kræftbehandlinger tager hårdt på kroppen, og studier viser bl.a. at mange kvinder afbryder deres eftermedicinering ved hormonel brystkræft for tidligt pga. de hårde bivirkninger. Energyvscancer.se handler om, hvordan man finder energi, og styrker sig selv med det man kan påvirke for bedre at klare de behandlinger, som er nødvendige for at blive rask.