Ett område för inspiration och kreativitet

Valhall Park är en framtidsmiljö med lång historia. Valhall Park är med sin fina parkmiljö ett spännande område för arbete, utbildning och fritid. Här finns idag hotell- och konferensverksamhet, café, äppelmusteri, gym & träningsmöjligheter, restaurangskola, campus, flygmuseum och ett 80-tal verksamma företag, däribland biltillverkaren Koenigsegg. Valhall Park ägs och förvaltas av Peab Park.

Vision 2030 har arbetats fram av en stor visionsgrupp från näringsliv och kommun för fortsatt utveckling av området och det pågår också utveckling av närliggande områden i form av fler bostäder.

Valhall Park var från början en vikingaplats och här finns flera ättehögar med bronsåldersgravar där man har hittat dolkar, yxor, svärd och spännen. Området var sedan en fruktträdgård och det gamla trädgårdshuset finns fortfarande kvar, en fyrkappa med halmtak. Den bördiga åkermarken ägdes av Carl George Stjerneswärd som också ägde godset Engeltofta omkring sekelskiftet 1700/1800.

Det herrgårdsliknande Slottet byggdes 1896 av Max Langenheim som privatbostad och det ritades av arkitekten Andersson i Christian IV stil. Fru Langenheim kom från Danmark och i hennes flyttgods fanns även två blodbokar, som planterades på den stora gräsmattan framför huset och som fortfarande finns kvar.

1945 flyttade flygflottiljen F10 permanent till Barkåkra i Ängelholm och flottiljen byggdes upp under krigets sista år. Slottet blev då officersmäss fram till 2003 när huset inkluderades i hotellverksamheten och används idag som konferensrestaurang och festvåning.

Hotellverksamheten etablerades 2003 med 28 rum i form av hotell Flottiljen, hotellet byggdes ut 2010 med ytterligare 42 rum och idag har Valhall Park Hotell totalt 70 rum, 8 konferenslokaler och 24 grupprum. Projektering pågår för olika byggnationer för att ytterligare utveckla hotelletverksamheten.