Historik

Från vikingaplats och fruktträdgård till Valhall Park

Valhall Park var från början en vikingaplats och här finns flera ättehögar med bronsåldersgravar där man har hittat dolkar, yxor, svärd och spännen. Området var sedan en fruktträdgård och det gamla trädgårdshuset finns fortfarande kvar, en fyrkappa med halmtak. Den bördiga åkermarken ägdes av Carl George Stjerneswärd som också ägde godset Engeltofta omkring sekelskiftet 1700/1800.

Det herrgårdsliknande Slottet byggdes 1896 av Max Langenheim som privatbostad och det ritades av arkitekten Andersson i Christian IV stil. Fru Langenheim kom från Danmark och i hennes flyttgods fanns även två blodbokar, som planterades på den stora gräsmattan framför huset. 1945 flyttade flygflottiljen F10 permanent till Barkåkra i Ängelholm och flottiljen byggdes upp under krigets sista år. Slottet blev då officersmäss. Idag används huset i hotellverksamheten som konferensrestaurang och festvåning.

JAS-verksamheten (flygskolan) på F10 kom igång sommaren 1997 med flygplanen Viggen och Jas Gripen. Fram till 1998 fanns här även en flygräddnings-helikopter; Hkp 3 Augusta Bell, som användes till många insatser vid olyckor.

I maj 2003 lades  F10 ner och Vasallen tog över området. Valhall Park omvandlades till ett spännande område för arbete, utbildning och fritid. Först att flytta in var Koenigsegg Automotive AB och därefter etablerades hotellet Flottiljen sommaren 2003, numera Valhall Park Hotell. Det ursprungliga hotellet är inrymt i det som var elevhotell för JAS-piloterna.

Hotellet byggdes ut 2010 med ytterligare 42 rum i en ny byggnad och med 6 konferenslokaler och 22 grupprum i en annan byggnad. Peab köpte hela parkområdet 2006. Här finns idag hotell- och konferensverksamhet, café, äppelmusteri, gym och träningsmöjligheter, restaurangskola, campus, flygmuseum och ett 80-tal verksamma företag, däribland biltillverkaren Koenigsegg. Valhall Park ägs och förvaltas idag av Peab Park.