Med närhet till havet vid Skälderviken, Kattegattleden och Skåneleden finns möjlighet till härliga promenader, löpning och cykling. Valhall Park har också en härlig parkmiljö för promenader och stora grönytor för aktiviteter utomhus.

Aktiviteter

Att göra något tillsammans svetsar samman gruppen och förbättrar samarbetet och det sociala samspelet. Tillsammans med SpiritEvent erbjuder vi en mängd olika konferensaktiviteter med hög upplevelsekvalitet, hela utbudet finns på spirit-event.com. Varför inte prova en aktiv konferens för ny energi och stärkta relationer? I samarbete med SpiritEvent erbjuder vi Walk & Talk-konferens i fantastisk parkmiljö för effektiv problemlösning.

Vi samarbetar även med Upzone Äventyrspark i Ängelholm som erbjuder höghöjdsbana och andra äventyr, upzone.se.

Yoga och stresshantering

I dagens informationssamhälle och med en ökande digitalisering blir vi alltmer stressade. I samarbete med YOGAstudion i Ängelholm erbjuder vi föreläsningar och workshops kring stresshantering, teambuilding, yoga, mindfulness, meditation och KBT-coaching (kognitiv beteendeterapi) och ACT-coaching (Acceptance and Commitment Therapy), yogan.se.

Träning och friskvård

Människan är byggd för rörelse och vi mår bra när vi rör oss. Träning kan betyda många olika saker, men forskning visar att träning oavsett form är bra för hälsan, både fysiskt och mentalt. Tillsammans med Friskis&Svettis erbjuder vi konferens och träning med en mängd olika träningsformer både inomhus och utomhus och även föreläsningar kring träning och hälsa, agh.friskissvettis.se.