Nyheter

Byggprojekt

Vi fortsätter att utveckla verksamheten och planerar för ombyggnad vintern 2017/2018. Projektering pågår av nytt restaurangkök i hotellet för att utveckla restaurangverksamheten. Vi kommer [...]